Breeding 2021

Op 11 mei is Sr. Kamp. Shepherds Dogmate Earth and Fire (Esprit) gedekt door Sr. Multi Kamp. Phileas Fogg d’Eroudur.
On May 11. Sr. Champ. Shepherds Dogmate Easrth and Fire (Esprit) was mated by Sr. Multi Champ. Phileas Fogg d’Eroudur.

9 Julli zijn de pups van Esprit geboren

Op 9 juli zijn de pups van Esprit geboren 5 reutjes en 4 teefjes